Zjuul Krapuul - Pegasus - Clickletras.com.br


Letra Pegasus

is er te veel gezopen , en zijn ze half tut
Dan pakken d'r veel mensen al een naar nen tutterfrut
ne cola of ne water , of een stukske sjokolat
Dat houwekik v'r later , ook al word ik ladder zat
Ik kruip op mijne moto , en ik doen m'n ogen toe
En lijk nen echte macho , kom ik dan out of the blue

On the wings of pegazus , i am loud and i am proud
Where ever i may roam
on the wings op pegazus , i scream and i shout
harley take me home

in the middle of nowhere ergens in nen dooien hoek
Alleen en godverlaten , en zonder stratenboek
Nieverans geen pijlen en nergens gene flik
waar zallekik verzeilen , maar toch krijg'k gene schrik
Ik kruip op mijne v-twin en denk dat't mijn kloten kust
We zullen strak wel zien , ik zen nie ongerust

On the wings of pegazus , i am loud and i am proud
Where ever i may roam
on the wings op pegazus , i scream and i shout
harley take me home

Op een treffen van de zomer , was het typisch belgisch weer
Bakken water uit den hemel , en met slijk lijk loechten beer
Iedereen zat vast of te wel dan stond in panne
Maar ik had gene last want ik had nen talisman
Een klein gevleugeld paard , in zilver helemaal te gek
Met H.D. in gegraveerd , droegekik rond mijne nek

On the wings of pegazus , i am loud and i am proud
Where ever i may roam
on the wings op pegazus , i scream and i shout
harley take me home