Zjuul Krapuul - De Kat - Clickletras.com.br


Letra De Kat


in al die jaren is er genen dag voorbij gegaan
dat 'k niet aan u gedacht heb of heb stilgestaan
bij al die schoon momenten die wij samen hebbe g'had
ik blijf maar stillekes hopen maar gij... gij stuurt uw kat

ons favoriete lieke op de radio of cassette
ik heb het halverwege al zo dikwijls afgezet
de tranen blijven komen mijn baard wordt helemaal nat
ik blijf maar stillekes hopen maar gij... gij stuurt uw kat

soms bekijk 'k de foto's die we namen indertijd
't is moeilijk te geloven dat gij weggelopen zijt
den drank verzacht de pijn dus ik zuip m'n eigen zat
ik blijf maar stillekes hopen maar gij... gij stuurt uw kat

het bed voor mij alleen is verdomme veel te groot
en stil en koud en eenzaam zonder uwe schoot
hoe dikwijls hebben wij elkaar hier niet liefgehad
ik blijf maar stillekes hopen maar gij... gij stuurt uw kat

ik blijf geduldig wachten de jaren gaan voorbij
de pijn wil niet verzachten den twijfel sluipt in mij
hedde gij dan nooit gelijk als ik die zelfde gevoelens g'had
ik blijf maar stillekes hopen maar gij...

IK HAAT KATTEN!