Yafah Yarkoni - EL HA'AYIN - Clickletras.com.br


Letra EL HA'AYIN

Al harim oleh haboker
bash'vilim ro'ah yordah
adarim kitru hashoket
behemyat todah.

El ha'ayin rad hana'ar
shetzipah levo ro'ah
vesham'u gva'ot vaya'ar
zemer levo'ah.

Mikadech ro'ah - mayim gam'ati
bekolech ro'ah - zemer sham'ati
chalilech biti - li yenagen od
umar'ech biti - bi yitronen od.
(x2)