Xenia - Odustani - Clickletras.com.br


Letra Odustani

juèer sam te srela
ne nisam to htjela
okrenula sam glavu
ali ti si stao
rekao si zdravo
da poðemo na kavu

smije?no zar nije to smije?no
nakon tolikih godina
opet iste rijeèi
zar me tako slabo poznaje?
zar me tako slabo poznaje?
zar ne zna? ?to æu ti reæi

odustani

ja znam sve tvoje prièe
?ena te ne shvaæa jo? jedno piæe
kako bi bilo da se vidimo sutra
nekad je ona jedina bila
danas ima deset suvi?nih kila
ka?e? èesto misli? na mene

takvih kao ti ja sam sita
ljubavnice tri kredita
ravnodu?nost tvoj je hobi
i onda èemu èemu te rijeèi
zar me tako slabo poznaje?
zar ne zna? ?to æu ti reæi

odustani

juèer sam te srela
ne nisam to htjela
ne ?elim vi?e nikada
ovo je bilo dovoljno
ne trudi se ponovno
moj odgovor je ne

odustani