Xenia - Ne - Clickletras.com.br


Letra Ne

ki?a na ulici
cigaretu ne mogu zapaliti
tri mokre ?ibice tri psovke
a ni jedan dim
èovjek sa upaljaèem
da li moram se zahvaliti
on ima ki?obran i pita
hoæu li s njim

subota uveèer
svi se smije?e
subota uveèer
skrivam se
subota uveèer
zagreb ple?e
subota uveèer
bojim se

sjedim u kinu
na platnu ljubav strasna
kraj mene stoji
neka mu?ka sjena
na platnu poljupci
i milovanja glasna
on pita za mjesto
a tra?i moja koljena

subota uveèer
svi se smije?e
subota uveèer
skrivam se
subota uveèer
zagreb ple?e
subota uveèer
bojim se

ivan radi drugu smjenu
do deset i pol
le?im u mraku
dodirujem grudi
hladnu sam veèeru
stavila na stol
sve ?to ?elim
kad se vrati da me ne budi

subota uveèer
svi se smije?e
subota uveèer
skrivam se
subota uveèer
zagreb ple?e
subota uveèer
bojim se