Xenia - Mrziti æu te zauvijek - Clickletras.com.br


Letra Mrziti æu te zauvijek

neki frajeri la?u prekrasno
neke djevojke shvate prekasno
refrain:
ali ja znam ?to æe se dogoditi
ja znam suze otvoriti(?)
ja sam na?la lijek
mrziti æu te zauvijek

neki frajeri naglo nestaju
neke djevojke plakati ne prestaju
refrain

zadnja provjera pred ogledalom
treba znati prekidati
zadnji susret obukla sam haljinu
koju najvi?e si volio skidati
refrain
zauvijek