Xenia - Moja prijateljica - Clickletras.com.br


Letra Moja prijateljica


moja prijateljica
ona je tako lijepa
moja prijateljica
ona je tako lijepa
ja sam tako ponosna
ona je tako lijepa
ja sam tako ponosna
mu?karci se za njom okreæu
ja sam tako ponosna
mu?karci se za njom okreæu
za mojom prijateljicom
mu?karci se okreæu

mu?karci bi da je diraju
mu?karci bi da je skrivaju
od mene
mu?karci bi da sa njom sanjaju
mu?karci bi da sa njom spavaju
bez mene

moja prijateljica
ona je tako lijepa
moja prijateljica
ona je tako lijepa
ja sam tako ponosna
ona je tako lijepa
ja sam tako ponosna
mu?karci se za njom okreæu
ja sam tako ponosna
mu?karci se za njom okreæu
za mojom prijateljicom
mu?karci se okreæu

mu?karci bi da je diraju
mu?karci bi da je skrivaju
od mene
mu?karci bi da sa njom sanjaju
mu?karci bi da sa njom spavaju
bez mene