Xenia - Ksenija - Clickletras.com.br


Letra Ksenija

ne ne misli na juèer
nemoj sanjati
ne ne misli na sutra
nemoj se nadati

jer danas nisi sama
nauèi da mora?
nekome pripadati
ksenija

ti voli?
na neki èudan naèin
ne ?eli? biti sluga
ne ?eli? niti vladati

zato danas nisi sama
nauèi da mora?
nekome pripadati
ksenija

susjedi tvoji
znaju sve o tebi
susjedi tvoji
?apæu da æe? stradati

jer danas nisi sama
nauèi da mora?
nekome pripadati
ksenija