Xenia - Iznenadi - Clickletras.com.br


Letra Iznenadi

iznenadi me
pokloni mi ne?to skupo
odvedi me
hoæu poæi negdje daleko

trebam te
biti æe nam dobro
ako ne ka?e?
ako ne ka?e?
volim te

trebam te
zatvori mi oèi
samo ne reci
samo ne reci
volim te

objasni mi
kakav osjeæaj je voljeti
da li stvarno mo?e? letjeti
da li mo?e ti dosaditi

trebam te
biti æe nam dobro
ako ne ka?e?
ako ne ka?e?
volim te

trebam te
zatvori mi oèi
samo ne reci
samo ne reci
volim te

ti me pita?
tko me ranio
ja ti govorim
bolje bi bilo
bolje bi bilo
kada bi za?utio

trebam te
biti æe nam dobro
ako ne ka?e?
ako ne ka?e?
volim te

trebam te
zatvori mi oèi
samo ne reci
samo ne reci
volim te

iznenadi me
pokloni mi ne?to skupo
odvedi me
hoæu poæi negdje daleko

trebam te
biti æe nam dobro
ako ne ka?e?
ako ne ka?e?
volim te

trebam te
zatvori mi oèi
samo ne reci
samo ne reci
volim te