Smells - Sex on the bitch - Clickletras.com.br


Letra Sex on the bitch


kirei na buyobuyo wa zutazuta ni omae wa dekiru dake yugameba ii
kirei na birabira wa berobero ni omae wa dekiru dake yugameba ii

kirei na gunyagunya wa giragira ni omae wa dekiru dake yugameba ii
kirei na zubozubo wa barabarani omae wa dekiru dake yugameba ii

buchikonderarararanrarara
buchikonderarara hedo wo haite utatte
totemo aiaiaiaishiteiru no motto motto eguraretai
totemo aiaiaiaishiteiruwa motto motto eguraretai