She Past Away - Ruh - Clickletras.com.br


Letra Ruh

Yar? melek, yar? canavar
Koynuna girece?im tekrar
Yar? melek, yar? canavar
Süzülece?im yan?na kadar

Gecenin gölgeleriyle gizlice
Sokulup yamac?na bir gece
Bir çukurun etraf?nda dolanan bir y?lan gibi
Seni