She Past Away - Bozbulan?k - Clickletras.com.br


Letra Bozbulan?k

Kana bulanm?? ellerim
Gözlerinde bir hiç!
Hayk?r?yorum bo?lukta
Anlams?z yoklu?unda

Art?k güne? hiç do?muyor
Bozbulan?k dünyamda...