Sajeta - Zbog nje i za nju - Clickletras.com.br


Letra Zbog nje i za nju

Celu noæ je padal da?
Spal je pusti grad
Ure su tukle
Ona se obrnjeva va sne

Ja san legal blizu nje
A nisan tel bit tu
Tel san poæ va noæ
Da me ceste odnesu

Ki put me njeno telo mami
Ki put me du?a prepozna
Ki put mi ne rabi
Ki put me ?tufa

Ni? ni ko na poèetke
Al' ja æu ostat kraj nje


Samo zbog nje i za nju
Nisan jo? ?al, ja san jo? tu
Samo zbog nje i za nju
Nisan jo? ?al, nisan to smel
Samo zbog nje i za nju
Nisan storil se èa san otel