Sajeta - Va o?tarije - Clickletras.com.br


Letra Va o?tarije

Ja jako iman rad
Z bukaleti vino pit
I na karti se igrat
pa na brigi pozabit

A kad se judi za ?ankun počnu smet
I kada zgjedaju kuntenti
Konobarica zna da je pri?la ura
Da pusti onistu ka?etu
Od one Pule?anke ka lepo kanta


Kompanija se najde
Saku večer va istoj o?tarije
I kako Malvazija teče va ?tumih
Na?i obrazi kambjevaju kolori
Cela o?tarija kanta
Quel mazzolin di fiori


Ki put kompanija pripeje
Sopca na trie?tine
Se se brigi onputa zgube
Va otaviće i bićerine

Nikada mi ni bilo ?al
?oldi keh san tu ?pendal
Znal san bit pijan ko tavalon
I po ceste kričat

Ancora un litro de quel bon