Sajeta - Trinajstiæka - Clickletras.com.br


Letra Trinajstiæka

Po mrkate pasuje sinjorina Trinajstiæ
I si govore da je najlep?a
Ima telo ko kitara
Njena jubav je Merika

Va o?tarije preko puti tvoje kuæe
Ja celi dan igran fliper
Ti si za me lep?a od Klaudije ?ifer
Da bi? me malo volela


Moja Trinajstiæka, moja Trinajstiæka
Da si baren Èetrnajstiæka
Ili broj manje Dvanajstiæka
Morda bi? me volela


I kada god ona po mrkate pasuje
Cesta pod nogami njoj kanta
I kad joj vetar brhani zdiguje
Na ceste pride do sudara