Sajeta - Leteæa Barbara - Clickletras.com.br


Letra Leteæa Barbara

Barbara je stjuardesa
Pa po nebe bordi?a
Vero ?i, vero ?i, vero ja

Po nebe nisu ceste
Saki dan na drugen meste
Ki zna ki ti jubav krade
Saki dan va drugen grade

Da storin krila, nisan kipar
A leteæu kako Ikar
A? zbog tebe ja niman mira
Dok ne zmislin neka krila

Barbara je stjuardesa
Pa po nebe bordi?a
Vero ?i vero ?i vero ja
Barbara je stjuardesa
Pa po nebe ona leti
Vero ja vero ja vero ?i
I nju sada na tanci
Peju drugi padobranci
Se Kinezi, se Francuzi i neki Danci
A mi mu?ki pravi
Zgjedamo njoj kako mravi
Ma ki bi je na nebe æapal

I si tvoji piloti
Ne znaju igrat se na baloti
Kad bi se s manun potukli
Debji kraj oni bi zvukli
I kada bi? ti jednega dana
?la dole z aeroplana
I kada bi? po ceste hodila

Bi? se vame zajubila

Leteæa Barbara
Kad bi? se ti kalala
I mane jubav dala
Santa Barbara

Zbog tebe ja sada
Naruèujen novo piæe
Magari znan da si ti
Ljucko biæe
Bez avijona ne more? letet