Sajeta - Ko?ulja plava - Clickletras.com.br


Letra Ko?ulja plava

Susreo sam je u jednom baru
U kojem je ona najljep?a bila
Nje?no lice i pametne oči
Iskakala je iz hrpe civila.

U dru?tvu je odmah nastao tajac
Kada je rekla da je policajac
Bila je lijepa pa prihvatih igru
Ionako sam čist i ne volim iglu.

Otad su za mene mjeseci sjene
Njena de?urstva i noćne smjene
Pri pomisli samoj da bi kraj mene bila
Sjetih se stare pjesme Novih Fosila:


Tvoja ko?ulja plava nek me sjeti nek miri?e
Ko?ulja plava nek umjesto tebe di?e
Sad kad te nema neka uz mene spava
Jedino tvoje ?to imam najdra?a ko?ulja plava.
Sad kad te nema neka uz mene spava
Jedino tvoje ?to imam najdra?a ko?ulja plava.


Kad kroz crveno hoću ona mi brani
Pitam se na čijoj je strani
Plava krv joj teče kroz vene
Bojim s da ne prijavi i mene.

Slabo se koristim umijećem i znanjem
Jer djevojka ta je pod naoru?anjem
Pri pomisli samoj da bi kraj mene bila
Sjetih se starog hita Novih Fosila.