Sajeta - Abbazia - Clickletras.com.br


Letra Abbazia

Bri?na moja Opatija
Èa si bri?na do?ivela
Da zgjeda? kako i gomila
Da te nidan ne more oprat

Kade su sada tvoji palaci
Kade su sada tvoji grofi
Kade je sada tvoj renome

Zadnji istrijanski indijanac
Kako zadnji mohikanac
Zdola Uèke trdo stoji
Stoji stoji talijansku
Penziju broji

Vam tam tam tari ra ram..

L'ultimo indiano istriano
Sta sotto il monte maggiore
Sta sotto il monte maggiore
Con tutto il suo cuore

Al taj isti indijanac
Al taj zadnji mohikanac
Æe se stat
I æe semi reæ

Forza bella Abbazia
Forza bella cara mia
Ti si perla na
Istrijansken bracolete
Opeta æe? sretna bit

La mia casa e una nave
Nel tuo porto
Regina mia cara Abbazia
Regina di Liburnia
Opeta æe? sretna bit