Plastic Tree - Chibashi, Wakabaku, 6:30 - Clickletras.com.br


Letra Chibashi, Wakabaku, 6:30

Monoreeru
Mujin eki
Jitensha no yama
Tate-kanban
Ame-agari
Kasa no saki
Taaminaru
Me kano inu
Kuwaeta kan
Chiisai ha
Tsukuri warai
Robotomii
Chakushin-on
Shaberi-goe
Heddo-hon
Janisu ian

Hirahira yuuutsu wa, chikachika shite me ni
Guzaguza sasatte zukizuki itai na~

Hirahira yuuutsu wa, chikachika shite me ni
Guzaguza sasatte zukizuki itai na~

Saka no ue
Juutaku-gai
Kawa no soba
Aruku boku
Kaeri-michi
Roku-ji han
Me ni gantai
Monomorai