Peggy Lee - Avara - Clickletras.com.br


Letra Avara

Yeter olsun yeter olsun çok aðlattýn yeter olsun
O kýzýl saçlarýný çözen benden beter olsun

Karadýr kaþlarým kara, sineme açtýn yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun

Ah güzel geçersen elime çekerim seni yenide
Benim þimdiki halime gülen bin beter olsun

Karadýr kaþlarým kara, sineme açtýn yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun