Peggy Lee - Anadolu Benim - Clickletras.com.br


Letra Anadolu Benim

Nasýl kýyarým o dudaklara
Hayatýnda incinmemiþ
Nasýl tutarým ellerini
Ömrümde acý çekmemiþ

Gözlerimi yaz sýcaðýnda
Anamýn serin kucaðýnda
Tozlu topraklý köy yolunda
Açmýþým dünyaya
Bak! kokla
Anadolu benim daðlar benim çalýþan benim
Vurulan benim son umut benim Barýþ'ý benim

Oysa sen öyle deðilsin
Ninnilerle büyütülmüþsün
Topraða elin deðmemiþ
Toprakla seviþmemiþsin