La Perdita Generacio - Ne Normalas, Nur Kutimas - Clickletras.com.br

Letra Ne Normalas, Nur Kutimas


Somero forlasis vin hiera?
Preska? sola en la nord?
?ajne senvorta, kaj malforta
Kaj el?losita per la vitra pord?

?iuj homoj sin grupigis
?e televidiloj du kaj du
Senesperantaj grasman?antoj
?u mal?ojas vi pri tia evolu??

?i ne normalas
?i nur kutimas en la nuna mond?

Pripensas vi la florajn tagojn
Kiam amo estis mar?
Sentas vin stulta kaj malmultaj
?u vi memkulpigas vin pro la amar??

Homoj vestis sin en roloj
Kiel viri?o kaj virin?
?u vi elektu kaj neglektu
?u unuseksemeco kaptu anka? vin?

?i ne normalas...

Se oni povus legi pensojn
En la mallumo de la cerbo
Eble tiam vi komprenus
Kial niaj fortoj enas

Somero forgesis adia?i
Balda? ?i revenos, ?u?
?u vi vidos, ?u vi ridos?
?u iam vi memoras pri la eta tru??

?i ne normalas...