Kasia Kowalska - Modlitwa III - Pozwól mi - Clickletras.com.br


Letra Modlitwa III - Pozwól mi

Pozwól mi spróbowaæ jeszcze raz
Niepewno?æ m¹ wyleczyæ, wyleczyæ mi
Za pychê i k³amstwa, same na³ogi
Za wszystko co zwi¹zane z tym
Za ?wiñstwa du¿e i ma³e
Za m¹ niewiarê - rozgrzesz mnie
No rozgrzesz mnie, no, no, no....
Panie mój, o Panie
Chcê trochê czasu, bo czas leczy rany
Chcia³bym, chcia³bym zobaczyæ co
Co dzieje siê w mych snach
Co dzieje siê
I nie, i nie chcê p³akaæ, Panie mój
Uczyñ bym by³ z kamienia
Bym z kamienia by³
I pozwól mi, pozwól mi
Spróbowaæ jeszcze raz, jeszcze raz
Chcê trochê czasu, bo czas, bo czas leczy rany
Chcia³bym, chcia³bym zobaczyæ co
Co dzieje siê, co dzieje siê w mych snach
I nie, i nie chcê p³akaæ, Panie mój
Uczyñ bym by³ z kamienia
Bym z kamienia by³
I pozwól mi, pozwól mi spróbowaæ jeszcze raz
Jeszcze raz....