Kasia Kowalska - Kiedy Ty jeste? ze mn¹ - Clickletras.com.br


Letra Kiedy Ty jeste? ze mn¹

Czas kiedy znów dla mnie bêdziesz
Dasz czego nikt nie by³ w stanie nigdy daæ
I znów bêdziesz czu³ podobnie
Cudownie

Dodasz si³ gdy tak mi ¿al
Samej siebie
Jak mam uwierzyæ w co?
Gdy Ciebie brak
Jak mam uwierzyæ znów
W cokolwiek, jak mogê

Jeszcze tylko raz
Poczuj to co ja
Do tylu miejsc chcê wróciæ bo
Wci¹¿ wierzê, ¿e jak przystañ s¹
Znów kiedy ty jeste? ze mn¹ tam...