Kasia Kowalska - Je?li Blask Twój Zwiód³ - Clickletras.com.br


Letra Je?li Blask Twój Zwiód³

Otocz mnie
Moc¹ swoich si³
Potraktuj mnie jak j¹
Ochroñ mnie
A pozwolê Ci
Dotykaæ mnie co noc

Ze mn¹ b¹d? chocia¿ parê chwil
Tak pusty jest dzi? mój dom
Kochaj mnie a przysiêgnê Ci
Nie wypu?ciæ ju¿ ze swych r¹k

A je?li blask Twój mnie zwiód³
Przeklêtym nazwê Ciê znów
Bo je?li blask Twój mnie zwiód³
Znów bêdê sama

Otocz mnie
Moc¹ swoich si³
Pokochaj mnie jak j¹
Ochroñ mnie
A pozwolê Ci
Dotykaæ mnie co noc

A je?li blask Twój mnie zwiód³
Przeklêtym nazwê Ciê znów
Bo je?li blask Twój mnie zwiód³
Znów bêdê sama