Kasia Kowalska - Jak prze¿yæ to - Clickletras.com.br


Letra Jak prze¿yæ to

Zamiera czas
Rozdarta w pó³
W ob³êdzie trwam
Wci¹¿ brak mi tchu,
Lecz nie oczekuj zmian
Zbyt dobrze siebie znam

Ref.:
Jak prze¿yæ to, gdy ca³y ?wiat
Nie cieszy juz, bo Ciebie brak
Sens gorzkich s³ów, jak cofn¹æ mam
By? zechcia³ znów me imiê szeptaæ w snach

Po³ykam strach
Mijaj¹ dni
Zatrut¹ krew mam
Od k³amstw i win
Zbyt dobrze siebie znam
Te obietnice zmian

Ref. (2x)