Kasia Kowalska - Czekaj¹c na... Ten Dzieñ - Clickletras.com.br


Letra Czekaj¹c na... Ten Dzieñ

Gdybym ja wiedzia³a jak
Uwierzyæ w to, co mi powiesz
Kolejny raz
Gdyby kto? nauczy³ jak
Ochraniaæ w nas rzeczy dobre
Ka¿dego dnia

Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e przyjd¹ dla nas takie dni
Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e na ten dzieñ jest warto czekaæ
Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e przyjd¹ dla nas takie dni
Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e doczekam ja
Doczekasz Ty
Takich dni

Daj mi czas potrzebny tak nam
Bym mog³a zostaæ przy tobie
Kolejny raz
Gdyby kto? nauczy³ jak
Nie raniæ siebie nawzajem
Ka¿dego dnia

Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e przyjd¹ dla nas takie dni
Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e na ten dzieñ jest warto czekaæ
Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e przyjd¹ dla nas takie dni
Tak, chcê wierzyæ dzi?
¯e na ten dzieñ jest warto czekaæ
Na ten dzieñ