Kasia Kowalska - Co Mo¿e Przynie?æ Nowy Dzieñ - Clickletras.com.br

Letra Co Mo¿e Przynie?æ Nowy Dzieñ

Bo¿e wiedzieæ chcê
Czy wszystko ma na pewno sens
Ty jedyny wiesz
Co komu z nas pisane jest
Jak wyt³umaczysz mi znów brak wspó³czucia w nas
Tak trudno odró¿niæ nam dobro od z³a
Czy wiedzieæ chcesz, ¿e z ka¿dym mym dniem
Bardziej i mocniej ten odczuwam lêk

Co mo¿e przynie?æ nowy dzieñ ?
Dla Ciebie p³acz a dla mnie ?miech
Co mo¿e przynie?æ nowy dzieñ ?
Dla Ciebie raj a dla mnie ?mieræ

Nie ukrywaj nic
Skoro wszystko tak najlepiej wiesz
Czy ty nie czujesz nic
Gdy kto? przelewa ludzk¹ krew
Jak wyt³umaczysz mi znów brak wspó³czucia w nas
Tak pe³en sprzeczno?ci jest nasz pod³y ?wiat
I czy wiedzieæ chcesz, ¿e z ka¿dym mym dniem
Bardziej i mocniej ten odczuwam lêk

Co mo¿e przynie?æ nowy dzieñ ?
Dla Ciebie p³acz a dla mnie ?miech
Co mo¿e przynie?æ nowy dzieñ ?
Dla Ciebie raj a dla mnie ?mieræ

Pociesz mnie i ucisz mój p³acz
niech ciszej i ciszej i ciszej
sobie ³kam

Co mo¿e przynie?æ nowy dzieñ ?
Dla Ciebie p³acz a dla mnie ?miech
Co mo¿e przynie?æ nowy dzieñ ?
Dla Ciebie raj a dla mnie ?mieræ