Kasia Kowalska - Chcê Znaæ Swój Grzech - Clickletras.com.br


Letra Chcê Znaæ Swój Grzech

Zobacz jak to wszystko zmienia mnie
Czujê jak mym ¿yciem rz¹dzi lêk
W ka¿d¹ noc kiedy pytam znów ukrywasz twarz
Czy naprawdê tak muszê ¿yæ?

Zabierz tam gdzie nikt nie znajdzie mnie
Po tym jak przyrzeknê kochaæ ciê
W ka¿d¹ noc kiedy pragnê znów zakrywasz twarz
Czy naprawdê tak mia³o byæ?

ref: Je?li tak, zanim skarzesz mnie, chcê znaæ swój grzech
Ten jeden raz zanim stracê ciê chcê znaæ swój grzech...

W ka¿d¹ noc kiedy pragnê znów ukrywasz twarz
Tak okazaæ co? trudno ci?

ref: Tak,tak,cokolwiek dasz,zanim ska¿esz mnie,chcê znaæ swój grzech
Ten jeden raz zanim skarzesz mnie chcê znaæ swój grzech
Ten jeden raz zanim skarzesz mnie chcê znaæ swój grzech
Ostatni raz zanim stracê ciê chcê znaæ swój grzech