Karel Kryl - Dedicum Palachovym - Clickletras.com.br


Letra Dedicum Palachovym

Milion slepých o?í, na erbu hlava hadí,
je?, hledíc do m?síce, bezhlesou píse? vyje,
nad m?stem rytí?-ko?í slepého kon? hladí
a dole ho?í svíce z Dantovy komedie.

R: Kaple má okna klenutá a k?í?em hlásá lásku,
ústa jsou ?evem zalknutá a nevydají hlásku,
kv?tiny strachu, v?nce l?í,
a místo slzí tence m?í
na zvratky na obrázku

Ráno, je? nenastane, nadarmo ?eká ?lutou,
vav?íny do omá?ky a slza na lafet?,
ze zem? netvor vstane, jen? s tvá?í nepohnutou,
seznav, jak vra?dit ptá?ky, plamenem obejme t?.

R: + na zvratky na obrázku,
na zvratky na obrázku ...