Karel Kryl - Bela (Podbely) - Clickletras.com.br


Letra Bela (Podbely)

Já v?era hu?el do B?ly o harmonii du?í
A poslouchal jsem zard?lý, kterak jí srdce bu?í,
Ach, B?lo, B?lo, B?lo má, sd?lila jsi mi su?e,
?e ?lov?k taky t?lo má, ve kterém sídlí du?e.

A?koli nejsem zbab?lý, já váhal dlouho drahn?:
Chtít p?íli? mnoho od B?ly a skon?it v mravním bahn?,
Jak v?era ra?í podb?ly na pasekách i jinde,
já dostal dopis od B?ly, B?la mi dala kvinde.