Haluk Levent - Mülteci - Clickletras.com.br


Letra Mülteci

Aþkýn sanki sürgün yeri sonsuza kadar
Bir kaçak göçmen misali ruhumu sarar
Þarþýrsam çalsam kapýný hayalin açar
Damla damla kalbime yokluðun batar.
Bu yaralarý ben açmadým ki
Kaybetmekten korkmadým ki
Kendi kendime susmadým ki
Ama bilirim en sonunda
Mülteciyim ben sana
Sýðýnacak bir yerim yok ellerinden baþka
Sana býraktýðým acýmý
Kaçtým hasret yollarýndan
Bir küçük gülüþün için
Düþünmeden geçtim canýmdan