Haluk Levent - Mektup - Clickletras.com.br


Letra Mektup


Eski bir mektup geldi senden
Hasret Dolu Senelerden
Yazýndan ben hemen tanýdým
Gönlüm sarsýldý sevgiden

Sandým beni unutmadýn
Sonunda aþkýný yazdýn
Açtým anýlarla dolu zarfý
Ýnan öptüm her zarfý ah

Mektubun hoþ geldi
Bana umut verdi
Yalnýzlýðýmý aldý yar
Yýllarýn gölgesi
Düþmüþ satýrlara
Gözlerinden öperim yar