Haluk Levent - Kýratlar Kabilesi (Meraklýsýna) - Clickletras.com.br


Letra Kýratlar Kabilesi (Meraklýsýna)

Kýratlar kabilemizin adý
Kýzýl yeleydi baþý düz yaylaydý vataný
Hür daðlardý atasý, kýzýlderili þarkýsý
Kýzýlderili þarkýsý
Kýzýl Yele'nin karýsý Çobanyýldýzý'ydý adý
Kabile kadýnlarý erken kalkar sabahlarý
Kabile erkekleri ava çýkar þafak vakti
Akþamlarý toplanýr Kýratlar Kabilesi
Elden ele dolaþýr barýþ çubuklarý
Dilden dile bir þarký bir þarký baþlar böyle
Heyyana heyyana heyyyana
Erken bir gün çýka geldi
Dörtnala dörtnala soluk yüzler kadýn çoluk çocuk demeden
Sildiler bir ýrký yeryüzünden
Çadýrlar yýkýldý çocuklar öldü
Çocuklar çocuklar hür çocuklar
Bugün daðlarýn eteklerinde yatýyor Kýratlar Kýratlar Kabilesi
Bu bir kýzýlderili hikayesi
Dün vardý bugün bitti