Haluk Levent - Kaðýzman - Clickletras.com.br


Letra Kaðýzman

Kaðýzmana ýsmarladým nargele nargele
Gümüþ kemer ince belen dar gele dar gele
Erzurum'a ýsmarladým kazaný kazaný
Ben sevirem hem okuru yazaný yazaný