Haluk Levent - Kamyoncunun Türküsü - Clickletras.com.br


Letra Kamyoncunun Türküsü

Henüz þafak sökmeden
Bir kuþ bile ötmeden
Yorgun yola düþersin
Sýcak bir çay içmeden
Ekmek parasýdýr garibanýn yarasýdýr
Gece gündüz yollarda
Çoluk çocuk tasasýdýr
Bu yolda yolda
Kamyonla kamyonla
Alta girdin birader
Bütün yýlda oldu kader
Bunda benim suçum ne
Kader böyle imiþ meðer
Foya çýktý ortaya
Boya gerek kaportaya
Cila sürsen neye yarar hurdaya
Bu yolda bu yolda kamyonla