Haluk Levent - Kaçýþ - Clickletras.com.br


Letra Kaçýþ

Yine sabaha vardým
Ayný yüzleri gördüm
Ne yaptýysam aklýmý kaçýramadým

Yalan gerçek baþýmý aþtý
Usanmadan aradým aþký
Buldum ama senden çok uzaktý vazgeçemedim

Bir oyuncak gemi yaparým
Kara kara sayfalardan
Uçak yaparým alýr seni uçarým
Gidelim bu diyardan