Haluk Levent - Hiçe Açýlan Kapýlar - Clickletras.com.br


Letra Hiçe Açýlan Kapýlar

Hiçe açýlan kapýlar önündesin
Çaresiz mutsuz yapayalnýz
Nasýl da bezgin bir haldesin
Yaþamak bir düþ gibi
Ölmek hergün uykudan
Uyanmak sanki
Üzülürsün gecelere
Her adýmda bir geçmiþe
Gülmelisin geleceðe
Yaþayacaksýn hiç çaren yok
Vurup vurup kaçanlara
Kazma kürek satanlara
Gülmelisin insanlara
Yaþayacaksýn hiç çaren yok
Ölmek hergün uykudan
Uyanmak sanki
Hiçe açýlan kapýlar önündesin
Çaresiz mutsuz yapayalnýz
Nasýl da bezgin bir haldesin
Yaþamak bir düþ gibi
Ölmek hergün uykudan
Uyanmak sanki
Hiçe açýlan kapýlar önündesin