Haluk Levent - Hakim Amca - Clickletras.com.br


Letra Hakim Amca

Düþünmekle yýkýlmaz kale duvarlarý
Ülkeme yakýþmýyor trajediler
Ananadolu barýndýramaz yoz kafalarý
Kitaplar yakýlamaz ey efendiler
Söylemeli insan insan
Yapar onu bu kavram
Sindirmekle olmaz özgürlük rüzgarýný
Hakim savcý amca açýn kapýlarý
Býrakýn düþünen insanlarý
Sýnýrýný çizmezsiniz
Insanlýðýn beynini
Atamazsýnýz bir hayvan gibi kafese
Sorgular sizi tüm tarih ve tüm bilim
Hesap verir bir gün
Halkýn önünde halkýn önünde
Hakim savcý amca açýn kapýlarý
Býrakýn düþünen insanlarý
Zincire vuramazsýnýz
Kafanýzýn dýþýndaki herþeyi
Onursuz yapamazsýnýz
Doðanýn en muhteþem bedenini
Hesap verir bir gün
Halkýn önünde halkýn önünde
Hakim savcý amca açýn kapýlarý
Býrakýn düþünen insanlarý