Haluk Levent - Hadi Gül - Clickletras.com.br


Letra Hadi Gül


Hep geç kaldýk
Ne zaman erken çýksak yola
Yoculuklar nankördü hiç bilmedik
Hep erkendi ne zaman varsak ölüme
En uzun ömür üç günde geldi geçti
Sonra baktým gözlerin ýslak
Ateþ önce kendini yakar
Içim dýþým ateþ oldu
Sen ne uzak hayat ne uzak
Hadi gül ne kaldý aðlayacak
Bitirdik hepsini
Ne olur
Sonra baktým gözlerin ýslak
Zaman önce kendini geçer
Aylar yýllar oldu beni geçti
Sen ne uzak hayat ne uzak