Haluk Levent - Gülün Bittiði Yer - Clickletras.com.br


Letra Gülün Bittiði Yer

Sana gelemem gülüm gelemem
Sýyrýlamam artýk izlerinden
Doðrulamam gülün yürüyemem
Paletler geçiyor dizlerimden
Sana gelemem gülüm gelemem gelemem
Düþlerin olurum düþmanýn olurum gelemem
Gülün bittiði yerde içerdeyim
Iþkenceler perde perde ne hallerdeyim
Sana gelemem gülüm gelemem
Sarpa sardým kendi izlerimden
Kement atsan yine çekilemem
Çivilendim gülüm gözlerimden
Sana gelemem gülüm gelemem gelemem
Düþlerin olurum düþmanýn olurum gelemem
Gülün bittiði yerde içerdeyim
Iþkenceler perde perde ne hallerdeyim