Haluk Levent - Deliveren [8.gün] - Clickletras.com.br


Letra Deliveren [8.gün]

Yeni bir dünya kurdum kendime
Sana tutkum sönmedi aþkým
Yaþýyorum sandým rüyalar içindeyim
Gerçek dünyamý kaybettim
Varlýðýn yolumdan geçer gider
Kavuþmalar yalýnlaþýr ama sen deðiþmezsin
Zaman renklere girer ama sen hep mavisin
Adýný andýkça büyür sesin
Sen deliveren beyaz bebek
Yasemin kokusunda terkedenlerden

Güneþimi çalýpta gidenlerden
Ellerim sana uzar
Tenim yanar
Erir yüreðim ama seni hep bekler
Yollarým sabahlar yürümekten
Ama hep uzak mesafeler