Haluk Levent - Deliler - Clickletras.com.br


Letra Deliler


Diyorlar ki bazen gözlerinden
Deliler doluþmuþ bakýyor birer birer
Delilerden sen anlarsýn
Konuþ onlarla nasýl muhtacým buna
Diyorsun ki bazen geceler boyu
Sayýklarmýþým onlarý birer birer
Düþlerden sen anlarsýn
Konuþ onlarla nasýl muhtacým sana
Bir gece ansýzýn gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Binbir güzel hikayeyle