Haluk Levent - Daðlara Küstüm - Clickletras.com.br


Letra Daðlara Küstüm

Tozlu yollarýna düþtüm de geldim
Haramiler kesmiþ suyun baþýný
Yollarýna bacýný verdim de geldim
Bilmem kim saracak yaralarýmý
Kendime kastým Ali
Kendime küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kýnama hallarýmý
Baðlama ellerimi
Açýk et yollarýmý
Zalimin elinde kapýna geldim
Kan gölü içinde bunaldým kaldým
Yetiþ ya erenler imdad geldim
Bilmez kim silecek gözüm yaþýmý