Haluk Levent - Daðlar - Clickletras.com.br


Letra Daðlar

Dünyalara deðiþemem sandýðým
Bahçelerden çiçekleri çaldýðým
Onun için ateþlere yandýðým
Bir zalimin ihanetiyle yandým
Daðlar, daðlar, daðlar
Geceleri benim için kim aðlar
Ben bu gece ölmezsem
Ölmem ölmem hiçbir vakit
Dað gibi bir yiðide kýydý geçti sanki vakit
Ne demeli þu zalime
Kal bu gece kal ya da git
Azrail'im þu canýmý al bu gece
Al ya da git oy
Güvendiðim þu daðlara kar yaðdý
Ayrýlýk pusuda kaldý gün saydý
Azrail'im þu canýmý alsaydý
Bir zalimin ihanetiyle yandým