Haluk Levent - Daðlar mý? Yollar mý? - Clickletras.com.br


Letra Daðlar mý? Yollar mý?

Gecem soðuk odam sensiz ümitler bitmiþ
Kadehimde þarap bitmiþ hayalin gitmiþ
Daðlar mý yollar mý denizler mi engel
Neden neden gelmez oldun
Eller mi diller mi sözler mi engel
Neden neden gelmez oldun
Zaman durdu gökyüzünden
Yýldýrýmlar düþerken
Ýçimdeki yaðmur dindi
Yoruldum beklemekten