Haluk Levent - Bu Þehirden Gidelim Artýk - Clickletras.com.br


Letra Bu Þehirden Gidelim Artýk

Gel
Geç olmadan gün doðmadan
Kaçalým buralardan
Sen
Sen istersen dünya dar olur
Denizlerin ardýndan
Dedikodu ekmeðine süremem yarýnlarý
Bir çýkýþ yol bulalým artýk
Sevda gemileri demir almadan
Bu þehirden gidelim artýk
Dedikodu ekmeðine süremem yarýnlarý
Üzülmeyi istemem artýk
Bu aþkýn dizeleri sokaklara taþmadan
Bu þehirden gidelim artýk
Kaf daðýndan ötelere
Yýldýzlardan güneþlere
Sen istersen çýkarýz göklere
Bu þehirden gidelim artýk