Haluk Levent - Bu Aþk Burada Biter [1. Gün] - Clickletras.com.br


Letra Bu Aþk Burada Biter [1. Gün]

Bu aþk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreðimde bir çocuk ve cebimde bir revolver
Bir aþk burada biter iyi günler sevgilim
Ya ben çekip giderim bir nehir akýp gider
Bir hatýradýr þimdi dalgýn uyuyan þehir
Solarken o günlerde çocuklar ve askerler
Yüzün bir kýr çiçeði gibi usulca söner
Uyku ve unutkanlýk gittikçe derinleþir
Yan yana uzanýrdýk ve ýslaktý çimenler
Ne kadar güzeldin sen nasýl eþsiz bir yazdý
Bunu anlattýlar hep yani biten bir aþký
Geçerken bu dünyadan bütün ölü þairler
Bu aþk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreðimde bir çocuk cebimde bir revolver
Bu aþk burada biter iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akýp gider