Haluk Levent - Bir Mesaj Gönder - Clickletras.com.br


Letra Bir Mesaj Gönder


Gittin gideli Ýstanbul'dan
Beyaz günlerin hemen ardýndan
On beþ mendil tükettim
Gözyaþlarýmýn arasýndan
Döneceðim bile bile
Yaðmurlarýn döndü sele
On beþ mendil yetmedi
Gözyaþýmý sile sile