Haluk Levent - Antalya'da Sonbahar - Clickletras.com.br


Letra Antalya'da Sonbahar

Anýlar hergün seni bana sorarken
Mektubun nihayet geldi gittiðin yerden
Güneþe kýzdýk hatýrla yaðmura küstük
Birkaç ay önce vedalaþýrken
Umut taþýr yürekler yolculuklarda
Sarar yine kor ateþin sarsa neye yarar
Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir
Antalya'da sonbahar
Saçlarýn yine ateþ renginde mi
Sýmsýcak dudaklarýn kemer gibi mi
Yat limaný mantýlar sabah yýldýzlarý
Bir dahaki mektubunda yazarsýn deðil mi